White vase with poinsettias

€ 140,00

White vase with poinsettias

€ 140,00